Planning van de werkzaamheden


Het werk aan de Westerhovenseweg wordt in meerdere fases uitgevoerd.

Tussen maandag 30 augustus en vrijdag 22 oktober werken we in fase 1 :

We werken dan tussen de Westerhovenseweg 60 en de kruising met de Bergstraat (exclusief de kruising)

Naast een sanering en onderzoekswerkzaamheden werken de netbeheerders aan de verlegging en aanleg van hun ondergrondse infrastructuur.

Aansluitend wordt de openbare ruimte ingericht volgens het nieuwe ontwerp.

 Tussen 13 september en 15 oktober werken we in fase 2:

In deze fase, die gelijktijdig met de laatste drie weken van fase 1 wordt uitgevoerd, wordt als eerste een verbreding aan de oostzijde van de Brouwerijdreef gemaakt waarover het bevoorradings-verkeer van en naar de Dommelsch brouwerij kan rijden.

De westzijde van de Brouwerijdreef wordt  onder handen genomen waarbij er eerst aan de ondergrondse infrastructuur wordt gewerkt en aansluitend aan de inrichting van de openbare ruimte.De laatste fase voeren we uit tussen 18 oktober en 5 november en dit betreft fase 3:

In de derde fase kan het bestemmingsverkeer gebruik maken van de Westerhovenseweg t/m de kruising met de Bergstraat en de Brouwerijdreef.

Er wordt dan nog aan de oostzijde van de Brouwerijdreef gewerkt om de tijdelijke situatie te verwijderen en de openbare ruimte in te richten.Aan het einde van deze fase wordt op één dag de deklaag asfalt verwerkt binnen de werkvakken van fase 2 en fase 3.

Dan is daar dus voor één dag geen verkeer mogelijk.

Laatste update: 30-08-2021
© Van Gelder