Het werk begint op 19 april.Na een goede voorbereiding zijn we ondertussen op het project aan de De Bréautélaan, Esdoornlaan, Heiweg en Middenweg zo ver dat we daadwerkelijk starten met de uitvoering van het werk. De eerste schep gaat daarvoor op dinsdag 19 april in de Esdoornlaan de grond in.Alle direct aanwonenden van deze wegen hebben eerder van ons een brief ontvangen met daarin een uitnodiging voor een informatieavond die op 4 april is gehouden in jeugd- en jongerencentrum Elzenburgh. 

Tijdens deze avond is met een presentatie verteld wat er tussen november en nu is gebeurd, welke opmerkingen uit de omgeving in het ontwerp verwerkt zijn en welke niet en hoe de werkzaamheden straks uitgevoerd gaan worden. Deze informatie is vanaf nu ook in te zien op de App. U vindt het hier

Als u vragen heeft over de inhoud dan kunt u hierover contact opnemen met de omgevingsmanager William Verbij op het nummer 06-53160384 of het mailadres wverbij@vangelder.com
Laatste update: 15/04/2022
© Van Gelder