Update van de laadpaal aan de BerkenheuveldreefSinds gisteren zijn de werkzaamheden aan de Esdoornlaan officieel van start gegaan. De bomen zijn als voorzien van een beschermende mantel om onverhoopte schade aan de bast te voorkomen. Ook zijn de bomen gisterenochtend geschouwd door een ecoloog.

Na het graven van een aantal proefsleuven, om de exacte ligging van de ondergrondse kabels en leidingen te controleren, is vandaag het eerste asfalt opgebroken en afgevoerd.  Hieronder blijkt een funderingslaag van gebroken baksteen te liggen die ook verwijderd wordt zodat morgen de bemaling kan worden geplaatst waarmee we de grondwaterstand kunnen verlagen om met droge voeten het nieuwe riool aan te kunnen brengen.

Sinds vorige week donderdag 14 april zijn op de Berkenheuveldreef onze uitvoeringskeet en de twee tijdelijke laadpalen geplaatst. Deze zouden afgelopen vrijdag, 15 april, op de vaste stroom worden  aangesloten. Helaas is dit niet gelukt omdat de netbeheerder aan heeft gegeven geen monteurs hiervoor beschikbaar te hebben. Het eerstvolgende moment is pas volgende week donderdag 28 april. 

Om er voor te zorgen dat er toch kan worden opgeladen op de Berkenheuveldreef hebben wij een aggregaat geregeld dat morgen (21 april) wordt geplaatst. Dit aggregaat kan één laadpaal van stroom voorzien en wordt zo kort mogelijk ingezet totdat we alsnog een vaste stroomaansluiting hebben. Ondanks dat het om een geluidgedempt aggregaat gaat hebben we besloten om het aggregaat alleen tussen 7 en 17 uur te laten draaien zodat de geluidsoverlast naar de omliggende woningen zoveel mogelijk beperkt wordt. Het is verre van ideaal maar wel een oplossing waarmee de elektrische auto's opgeladen kunnen worden.

Dat betekent helaas ook dat er tot en met volgende week donderdag 28 april alleen tussen 7 en 17 uur geladen kan worden bij één laadpaal (goed voor twee auto;s) aan de Berkenheuveldreef.

Vanaf volgende week vrijdag 29 april is dat 24 uur per dag bij  twee laadpalen die goed zijn voor maximaal 4 auto's.

Het is jammer dat we op deze manier niet meteen aan onze beloftes kunnen voldoen naar de bewoners maar er is helaas sprake van overlast. Werkzaamheden aan het openbare stroomnet mogen namelijk alleen door de monteurs van de netbeheerders worden uitgevoerd en niet door onszelf.
Laatste update: 20/04/2022
© Van Gelder