De eerste rioolbuis is gelegdGrote werken beginnen meestal klein, zo ook in Vught.

Vandaag is bijvoorbeeld de eerste nieuwe rioolbuis gelegd in de Esdoornlaan. Met behulp van grondwaterbemaling (dat zijn de gele verticale buizen die uit de grond omhoog steken) is de ondergrond gisteren droog genoeg gemaakt om onder de grond te kunnen werken. Op de foto zijn ook de bestaande kabels en leidingen te zien waar de woningen op aangesloten zijn.  Het passeren van deze voorzieningen is soms een kwestie van passen en meten.

Voor de afvoer van het rioolwater tijdens de aanleg van het nieuwe riool maken we gebruik van een noodleiding zodat de geuroverlast zo beperkt mogelijk blijft.Het kleine gele apparaat dat u linksonder op de foto hierboven ziet is een zogenaamde lijnlaser waarmee de richting en de hoogteligging van de rioolbuizen wordt gecontroleerd. Daarmee is het zeker dat het rioolwater op de goede manier wordt afgevoerd naar de zuivering.
Laatste update: 22/04/2022
© Van Gelder