De stand van zaken op 3 juniZo net voor de pinksterdagen is het weer hoog tijd voor een update van de stand van zaken rondom de werkzaamheden.

Esdoornlaan

Afgelopen week is de Esdoornlaan weer volledig opengesteld voor het verkeer tussen de Heiweg en de De Bréautélaan. Op dit moment worden op diverse plaatsen speciale grastegels in de bermen aangebracht waar de auto's op kunnen parkeren. Door de tegels wordt schade aan de bermen voorkomen. Zodra de tegels zijn aangebracht zaaien we de bermen in met gras.

Heiweg

Het eerste deel van de Heiweg, tussen de De Bréautélaan en huisnummer 17, is voorzien van het nieuwe riool en een verharding van gebroken puin. Het tweede deel, tussen huisnummer 17 en de kruising met de Esdoornlaan is afgelopen woensdag opgebroken en daar werken we nu aan het nieuwe riool.

Het derde deel, tussen de kruising met de Esdoornlaan en de kruising met de Middenweg, breken we volgende week woensdag 8 juni op waarna ook hier het nieuwe riool wordt aangebracht.

Het straatwerk in de eerste twee delen start vanaf volgende week dinsdag 7 juni. Als eerste brengen we dan de opsluitingen van de nieuwe rijbaan en de inritten naar de woningen aan. Vanaf 20 juni volgt dan de rijbaan. Naar verwachting zijn deze twee delen rondom 24 juni klaar. Het derde deel volgt daar achteraan en dat zal rond 8 juli afgerond zijn.

De Middenweg

Hier ronden we het straatwerk in het korte, doodlopende deel, af in de komende week. Het deel tussen de kruising met de Heiweg en de Loonsebaan zal starten rond 20 juni met een verwacht eind rond 22 juli.

De Bréautélaan

Brabant Water en Enexis starten, vooruitlopend op de reconstructie, eind juni met de werkzaamheden aan het vervangen van enkele wat-, gas- en elektraleidingen in de De Bréautélaan. Firma van der Steen voert dit werk uit. Tussen 27 juni en 22 juli is er daarom geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de De Bréautélaan tussen de Loonsebaan en de N65. Dit verkeer leiden wij in twee richtingen om via de route N65 - Boslaan - Loonsebaan. Bestemmingsverkeer kan de De Bréautélaan nog wel bereiken vanaf de zijde van de Loonsebaan. Er blijft éénrichtingsverkeer mogelijk richting de N65. 

Geen werk tijdens het Pinksterweekend

Aanstaande maandag is het tweede pinksterdag en daarom wordt er niet gewerkt in de De Bréautélaan en omliggende wegen. Vanaf 7 juni zijn we er weer.
Laatste update: 03/06/2022
© Van Gelder