Wat gebeurt er de komende tijd rondom de De Bréautélaan?


Binnenkort starten de werkzaamheden in de De Bréautélaan. Het wordt dan een stuk drukker dan tot nu toe het geval is geweest. Om u inzicht te geven in wat er allemaal te gebeuren staat dit bericht.

Hieronder leest u wanneer er wordt gewerkt en wat de werkzaamheden voor u betekenen.

Wat gebeurt er de komende tijd?

Water, gas en elektra

Tussen 27 juni en 22 juli werkt de firma van der Steen in opdracht van Brabant Water en Enexis aan de water-, gas- en elektraleidingen in de De Bréautélaan tussen de Loonsebaan en de N65. Op diverse plaatsen worden dan tijdelijke noodleidingen aangebracht waarna de bestaande leidingen worden vervangen. Ook wordt door middel van een gestuurde boring een nieuwe gasleiding onder het spoor door aangebracht. Via Brabant Water en Enexis ontvangen de bewoners van de De Bréautélaan binnenkort nader bericht hierover.

Loonsebaan

Tussen 25 juli en 05 augustusbrengt Van Gelder een nieuwe oversteek voor het riool aan door de Loonsebaan ter hoogte van de kruising met de Middenweg. De Loonsebaan is hier dan afgesloten voor alle verkeer. Tussen 15 augustus en 2 september is het noordelijke fietspad naast de Loonsebaan afgesloten voor fietsers tussen de rotonde Postweg en de rotonde Bréautélaan. Hier worden dan de nieuwe leidingen in elkaar gezet die later via de gestuurde boringen onder de Bréautélaan worden aangebracht.

Bréautélaan

Tussen 15 augustus en 2 september brengt Van Gelder twee gestuurde boringen aan onder de De Bréautélaan tussen de N65 en de rotonde Loonsebaan. Vanaf 5 september start Van Gelder met de reconstructie van de Bréautélaan tussen de Lekkerbeetjenlaan en de Heiweg.

Wat merkt u hier van? We doen ons best om overlast tijdens het werk zoveel mogelijk te beperken. Desondanks kunt u hinder ervaren door geluid, trillingen en stof. Er zal soms sprake zijn van enige hinder maar wij zorgen er voor dat de woningen altijd te voet bereikbaar blijven door middel van kunststof loopschotten. Wij hopen op uw begrip en danken u voor uw medewerking.

Bereikbaarheid en parkeren

Tijdens de werkzaamheden aan de water-, gas- en elektraleidingen (27juni - 22 juli).  Één kant van de rijbaan van De Bréautélaan is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de andere kant van de rijbaan. Voor de bereikbaarheid van de woningen wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld op de De Bréautélaan waarbij de rijrichting vanaf de Loonsebaan naar de N65 mogelijk blijft. Doorgaand verkeer wordt in twee richtingen omgeleid via de route N65 – Boslaan – Loonsebaan.

Tijdens de afsluiting van de Loonsebaan (25 juli - 05 augustus). De Loonsebaan is afgesloten voor alle verkeer ter plaatse van de kruising met de Middenweg. Doorgaand autoverkeer wordt in twee richtingen omgeleid via de route De Bréautélaan – N65 – Boslaan. Doorgaand fietsverkeer wordt in twee richtingen omgeleid via de route De Bréautélaan en de Heiweg.

Tijdens de uitvoering van de gestuurde boringen en de aansluitende reconstructie van de De Bréautélaan (vanaf 15 augustus). Er is geen doorgaand verkeer mogelijk via de De Bréautélaan. Doorgaand verkeer wordt in twee richting omgeleid via de route N65 – Boslaan – Loonsebaan. Op de delen waar niet wordt gewerkt blijven de woningen bereikbaar via de achterliggende wegen zoals de Heiweg, Eikenlaan, Vinkenlaan, Berkenheuveldreef en Lekkerbeetjenlaan. Daar waar wel wordt gewerkt zijn de inritten naar de woningen tijdelijk niet te gebruiken. In de directe omgeving zorgen we daarom voor tijdelijke voorzieningen voor het parkeren en de afvalinzameling. In de Berkenheuveldreef zijn vier tijdelijke laadplaatsen aanwezig voor elektrische auto’s waar u eventueel gebruik van kunt maken.
Laatste update: 16/06/2022
© Van Gelder