Kappen van drie bomen aan de Heiweg en MiddenwegHet groen in Vught is erg belangrijk en daarom wordt er alles aan gedaan om wat er nu staat te behouden voor de toekomst. Voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de Esdoornlaan, Heiweg, Middenweg en de De Bréautélaan heeft de gemeente Vught daarom onderzoeken uitgevoerd naar de staat van de bestaande bomen. Op basis van die onderzoeken hebben wij de juiste maatregelen kunnen nemen om de invloed van ons werk op de bomen zo klein mogelijk te houden.

Tijdens de onderzoeken is echter ook gebleken dat drie bomen in een zeer slechte staat zijn. Als gevolg van inwerking van schimmels en zwammen zijn de bomen niet meer stabiel genoeg en daardoor kunnen ze bij een harde wind omvallen met schade aan personen of woningen tot gevolg. Het is niet verantwoord om deze bomen te laten staan en daarom moeten deze bomen uit voorzorg worden gekapt.

Welke bomen zijn het?

De eerste boom staat op de kruising van de Esdoornlaan en de Heiweg (boom 13), de tweede boom staat voor de grens van de Heiweg 18 en de Middenweg 11 (boom 15). De derde boom staat voor de Middenweg 5 (boom 32). Op de tekening hieronder staan ze in het rood aangegeven. Boom 20 is al eerder, aan het einde van 2021, gekapt om dezelfde reden.

Hoe gaan we dit doen?

Er is door ons bij de gemeente Vught een kapvergunning aangevraagd voor de kap van deze drie bomen. Zodra deze vergunning is verleend en de bezwaartermijn is verstreken worden ze gekapt. Op deze App berichten we u over het exacte moment en duur van de uitvoering.

Herplant

De te kappen bomen worden door de gemeente Vught vervangen door nieuwe bomen.Brief kappen bomen 08 juli 2022 Brief kappen bomen 08 juli 2022Laatste update: 12/07/2022
© Van Gelder