LET OP! In oktober en november overlast als gevolg van de werkzaamheden bij de spoorwegovergang.Werken in de buurt van een spoorweg kan niet zomaar gebeuren in verband met de veiligheid van het treinverkeer en van de mensen die het werk moeten maken. Er moet dus een vergunning voor aangevraagd worden bij ProRail die in Nederland hiervoor de goedkeuring verzorgt.  De vergunningplicht geldt voor alle werkzaamheden binnen 11 meter vanaf een spoor. Omdat het nieuwe werk in de De Bréautélaan doorloopt totaan de spoorwegovergang hebben we hier op het werk ook mee te maken.

Er is in de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met ProRail om het beste moment van uitvoering te bepalen waarbij het treinverkeer zo min mogelijk wordt verstoord. De gesprekken hebben geresulteerd in drie momenten waarop er geen treinen rijden en waarin er dus veilig kan worden gewerkt.

Het eerste moment betreft maandagnacht 24 oktober tussen 01:15 en 05:15. 

Het tweede moment betreft donderdagnacht 3 november tussen 01:20 en 05:20

Het derde moment betreft zondagnacht 6 november tussen 2:20 en 6:45

Tijdens deze momenten vervangen we het bestaande straatwerk en de asfaltverharding.

De tijd waarbinnen gewerkt kan worden is beperkt dus er zal sprake zijn van intensieve werkzaamheden op een erg klein oppervlakte. Het idaarom ook helaas niet te voorkomen dat hier overlast voor de omgeving door ontstaat als gevolg van geluid en licht. Wij hopen op uw begrip hierin. Een andere manier van uitvoering is helaas niet mogelijk.
Laatste update: 16/08/2022
© Van Gelder