Onbekende kap van een boom op de hoek Esdoornlaan / HeiwegEr is vandaag, 11 oktober, op de kruising van de Esdoornlaan en de Heiweg een boom gekapt waarover wij vanuit diverse bewoners vragen hebben ontvangen. Dit omdat deze boom niet overeenkomt met de drie bomen waarvoor wij een kapvergunning hebben ontvangen van de gemeente.

Deze boom is niet door of in opdracht van aannemingsmaatschappij Van Gelder gekapt, onze kapwerkzaamheden starten namelijk morgen, op 12 oktober. Direct aanwonenden hebben daarover eerder een brief ontvangen.

De meldingen over deze kap zijn door ons gedeeld met de gemeente Vught die deze zaak verder oppakt, zodra hier meer relevante informatie over te melden is delen wij dat met de direct betrokkenen.
Laatste update: 11/10/2022
© Van Gelder