Vervuiling opgeruimdVanochtend is vanaf 07:00 een deel van de fundering van de rijbaan op de kruising van de De Bréautélaan en de Berkenheuveldreef / Vinkenlaan apart opgeruimd en afgevoerd. De vervuiling werd aangetroffen tijdens de vooronderzoeken die in 2020 en 2021 zijn uitgevoerd op de bestaande situatie. Omdat de vervuiling zich onder het asfalt van de rijbaan bevond was er geen gevaar voor verspreiding en kon het verwijderen worden gecombineerd met de reconstructie van de De Bréautélaan. Het betrof maar een zeer kleine hoeveelheid en daarom kon rond 10:30 het werk al worden afgerond.

Vanaf nu gaan we verder met het verwijderen van de rest van de fundering en het treffen van de voorbereidingen voor het aanbrengen van de riolering.
Laatste update: 18/10/2022
© Van Gelder