Voorbereidingen voor het asfaltNog een paar dagen en dan wordt het eerste deel van de rijbaan van De Bréautélaan voorzien van asfalt. Vooruitlopend daarop zijn er nog voorbereidende zaken te doen.

Zo brengen we langs de trottoirbanden zogenaamde streklagen aan, brengen we de putdeksels op de definitieve hoogte en profileren we de fundering op de juiste hoogte. 

 


Laatste update: 19/10/2022
© Van Gelder