Uitleg over de hoogte van de nieuwe rijbaan van de De Bréautélaan


We hebben de afgelopen twee weken veel vragen ontvangen van bewoners over de nieuwe rijbaan van de De Bréautélaan en dan met name over de hoogteligging van de nieuwe rijbaan. Daarom een korte uitleg op basis van een aantal foto's.

De oude versus de nieuwe situatie

In de oude situatie lag het asfalt van de rijbaan gelijk aan de hoogte van de bermen. In de nieuwe situatie is dat niet zo. De bermen in de nieuwe situatie komen namelijk 10 cm hoger te liggen en dat hoogteverschil wordt opgevangen door een opsluitband die 10 cm hoger komt te staan dan het asfalt.  Omdat de dikte van de asfaltlaag van de rijbaan ook 10 cm is staan de opsluitbanden nu 20 cm boven de fundering. Dat geeft een beeld waarbij het lijkt dat de weg 20 cm hoger komt te liggen dan in het verleden het geval was.  Dat is dus niet het geval. Kleine hoogteverschillen tussen oud en nieuw van een paar cm kunnen voorkomen doordat het wegprofiel als het ware 'glad wordt getrokken' maar dat is zeer plaatselijk en bovendien zeer beperkt van aard. De oude weg lag er nog best goed in qua lengteprofiel.

Bij de inritten naar de woningen is er geen sprake van een hogere berm. Daar komt het asfalt straks op dezelfde hoogte te liggen als in het verleden het geval was en de opsluitbanden staan daar dus nu 10 cm boven de fundering.


Als eerste de situatie voor het asfalt. Daar staan de opsluitbanden nu dus 20 cm boven de fundering en ter plaatse van de inritten 10 cm.


Daar waar de eerste laag asfalt er al in zit en de bestrating van de inritten is aangebracht ziet dit er al anders uit. Daar staan de banden 10 cm boven het asfalt en ter plaatse van de inritten staan de banden op gelijke hoogte.

Er komt hier overigens nog één laag op te liggen zodat de hoogte van de rijbaan gelijk is aan de hoogte van de rode stenen.
Laatste update: 27/10/2022
© Van Gelder