8-11-2021 Start werkzaamheden kabelverbinding Zonnepark LelystadVanaf 3 november 2021 starten wij met de aanleg van de kabelverbinding Zonnepark Lelystad. Gepland staat een gestuurde boring (HDD7) in groenstrook van Bingerden. Deze werkzaamheden starten vanaf 8 t/m 12 november. Vanaf 15 t/m 19 november staat de boring onder de Lage Vaart door (HDD6), intredepunt (booropstelling) wordt opgesteld vanaf de Bingerden. Vanaf het uittredepunt worden mantelbuizen richting het intredepunt door het boorgat ingetrokken. Door deze mantelbuizen worden naderhand de kabels getrokken. Door het intredepunt aan de Bingerden te realiseren wordt het meeste bouwverkeer (aanvoer materieel) verplaatst naar de andere kant van de Lage Vaart. Ook de uitlegstrook van mantelbuizen wordt aan de uitredepunt gerealiseerd. 

Wat betekent dit voor u tijdens de werkzaamheden?
• U kunt altijd gebruik blijven maken van stroom
• Uw woning/inrit blijft altijd bereikbaar
• U kunt blijven parkeren in uw straat
• De bushalte aan de Dronterweg wordt bereikbaar gehouden middels loopschotten langs ons
werkvak.

Veiligheid
Wij zullen er alles aan doen om ons werkterrein en de kabelsleuf goed af te schermen door
bouwhekken eromheen te plaatsen.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met David Susani, te bereiken via 06-146 806 72 of stuur een email naar dsusani@vangelder.com

Mochten er in het weekend of ‘s-nachts zich situaties voordoen die niet kunnen wachten tot de kantooruren, dan kunt u ons storingsnummer bereiken op: 088 – 115 41 15. Van Gelder biedt de mogelijkheid om via internet of app actuele informatie over het project te vinden en uw vragen te stellen. Meer informatie kunt u vinden op: www.werkinuitvoering.vangelder.com of door deze QR-code in te scannen op uw smartphone: 

 
Laatste update: 02/11/2021
© Van Gelder