Aanpassing boring Bingerden - Lage VaartAanpassing boring Bingerden - Lage Vaart

Vanaf 15 t/m 19 november staat de boring onder de Lage Vaart door (HDD6) gepland. Aanvankelijk zou het uittredepunt van de boring aan de Bingerden worden gerealiseerd om zo de booropstelling aan de andere zijde van de Lage Vaart te houden. Bij nader inzien willen we het intredepunt van de boring (booropstelling) alsnog aan de Bingerden realiseren waardoor het meeste bouwverkeer (aanvoer materieel) verplaatst wordt naar de andere kant van de Lage Vaart (uittredepunt). Tevens wordt voor deze boring ook de uitlegstrook van de mantelbuizen verplaatst naar de andere zijde van de Lage Vaart en daarmee ook de nodige bouwtransportbewegingen. Toch kunnen we niet voorkomen dat u in deze periode op enig moment hinder ondervindt in de vorm van geluidsoverlast of werkverkeer. Mocht u naar aanleiding van deze aanvullende informatie vragen hebben, dan kunt u ons bereiken.

 

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met David Susani, te bereiken via 06-146 806 72 of stuur een email naar dsusani@vangelder.com

 

Mochten er in het weekend of ‘s-nachts zich situaties voordoen die niet kunnen wachten tot de kantooruren, dan kunt u ons storingsnummer bereiken op: 088 – 115 41 15. Van Gelder biedt de mogelijkheid om via internet of app actuele informatie over het project te vinden en uw vragen te stellen. Meer informatie kunt u vinden op: www.werkinuitvoering.vangelder.com of door deze QR-code in te scannen op uw smartphone: 

 

                                                                                                                                                

Met vriendelijke groet,                                                                                              
 

David Susani

Omgevingsmanager

 

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V.

 

HDD boring 6 onder de Lage Vaart door (intredepunt vanaf Bingerden)
Laatste update: 03/11/2021
© Van Gelder