Een nieuwe waterleiding in Katwijk en NoordwijkIn de Herenweg / Nieuwe Offemweg en Everwijnpark in Noordwijk wordt wegens de bouw van nieuwe woningen en de toename van bedrijven in de regio, het bestaande leidingnet van Dunea uitgebreid. Hiervoor verricht aannemer Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. werkzaamheden.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Werkzaamheden aan de nieuwe drinkwaterleiding starten in de week van maandag 16 augustus 2021 en duren naar verwachting tot maart 2022.  De planning van het werk is afhankelijk van weersomstandigheden. Het aanleggen van de waterleiding vindt nu plaats omdat wij het werk kunnen combineren met werkzaamheden van de gemeente Noordwijk.

Waar vinden de werkzaamheden precies plaats?

De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 16 augustus vanaf het parkeerterrein aan de Olympiaweg (Katwijk) tot aan de Herenweg naar Noordwijk. Daarna gaat het werk achtereenvolgens verder langs (het fietspad op) de Herenweg, de Nieuwe Offemweg en het Everwijnpark. Eind augustus start de aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding.

Woont u niet op of langs bovengenoemde straten, dan blijft de overlast beperkt.

Bereikbaarheid van de omgeving

Vanwege de omvang van de werkzaamheden wordt het werk in fases uitgevoerd. Tijdens het werk blijven alle woningen en panden bereikbaar. In overleg met de gemeente Noordwijk wordt verkeer over de Herenweg van begin september tot eind november 2021 omgeleid. Voetgangers worden deels omgeleid en hebben waar mogelijk doorgang via loopschotten. Borden langs de route geven de omleidingen aan.

Mogelijk gevolgen drinkwatertoevoer

Tijdens de werkzaamheden moet uw drinkwatertoevoer mogelijk één of meerdere malen worden onderbroken. Aannemer Van Gelder informeert u hier minimaal één dag van tevoren mondeling over en minimaal 5 dagen van tevoren via een afzegkaart voor de onderbrekingen. Op www.dunea.nl/klantenservice staat informatie over hoe u zich voorbereidt op een wateronderbreking. Als u vanwege bedrijfsvoering eerder wilt worden geïnformeerd over het afsluiten van de drinkwatertoevoer, dan kunt u dit aangeven bij de projectleider.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neemt u dan tussen 8.00 uur en 16.00 uur contact op met de heer David Susani (omgevingsmanager) van aannemer Van Gelder, te bereiken op 06-146 806 72 of dsusani@vangelder.com.

Voor overige vragen kunt u terecht bij Dunea: de heer M.T. Lokhorst, toezichthouder: 06-206 17 423 of de heer R.T.A. Loomans, projectleider: (r.loomans@dunea.nl).

Storingen

Onaangekondigde storingen aan de watertoevoer kunt u tussen 8.00 uur en 16.00 uur melden via onze toezichthouder via telefoonnummer: 06-206 17 423 en na dit tijdstip via telefoonnummer 088 347 47 47.
Laatste update: 26/09/2021
© Van Gelder