Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt de komende maanden aan de waterhuishouding in HillegomHet afvoeren van het regenwater is in Hillegom al eeuwen geregeld via een aantal poldergebieden.

Zo is in het noorden van de het dorp de Weerlanerpolder gelegen tussen de Oude Weerlaan en de  Oosteinderlaan.  Net even ten zuiden daarvan ligt de Vossepolder. Al in de 16e eeuw werden beide polders met elkaar verbonden ter hoogte van de Oude Weerlaan. Ten zuiden van de Vossepolder ligt de Venneperpolder en daartegen ligt de Elsbroekerpolder.

Al eeuwen stroom het water uit de Vossepolder dus richting de Haarlemmermeer via de Weerlanerpolder maar daar gaat binnenkort iets in veranderen. De verbinding tussen de Weerlanerpolder en de Vossepolder verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwe verbinding met de Venneperpolder. Zo kan het polderpeil in de Weerlanerpolder onafhankelijk worden geregeld van de rest van Hillegom. En dat is goed voor de natuur in de Weerlanerpolder.

De nieuwe verbinding

Zo'n nieuwe verbinding lijkt simpel te maken door het graven van een nieuwe sloot maar zo simpel is dat helaas niet. Tussen de Vossepolder en de Venneperpolder ligt namelijk de Vossevaart. De Vossevaart is een boezemwater dat direct verbonden is met de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De hoogte van het water in de Vossepolder en Venneperpolder ligt een stuk lager dan  de hoogte van het water in Vossevaart en daarom kan een nieuwe verbinding dus alleen gemaakt worden door een nieuwe ondergrondse buis die onder de Vossevaart door komt te lopen. 

In de afgelopen maanden heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland samen met Aannemingsmaatschappij Van Gelder gewerkt aan een goede en veilige technische oplossing hiervoor. Die is gevonden in een boring. Er wordt daarvoor aan beide kanten van de Vossevaart een diep gat gemaakt dat is voorzien  van damwanden om het veilig te houden. We noemen dit de pers- en de ontvangstkuip. De gaten maken we in de sloten zodat de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk is.

Vanuit de perskuip wordt dan een nieuwe buis door de grond heen geboord naar de ontvangstkuip. Nadat de nieuwe buis er ligt wordt er aan beide zijden een speciale betonnen rioolput geplaatst om de buis zodat er een verbinding ontstaat waar het water uit de Vossepolder doorheen kan stromen naar de Venneperpolder maar het water uit de Vossevaart niet in kan komen. Zo houden we droge voeten en ontstaat er een nieuwe verbinding. 

En daarna?

De Venneperpolder krijgt door de nieuwe verbinding meer water door de sloten. Om er voor te zorgen dat dat water snel naar het poldergemaal kan stromen moeten er op een aantal plaatsen in de wijk maatregelen worden genomen om de doorstroming te verbeteren. Dat betreffen de Heemskerklaan nabij de Weerlaan, de Van Limburg Stirumlaan nabij de Weerlaan en de sloot bij het poldergemaal Lieverse. 

Gebeurt er nog meer?

Ook in de Vossenlaan, bij de Parklaan en Mariastraat wordt gewerkt aan een onderwaterdrempel waarmee er een verschil in de bodemhoogte van de sloot kan worden gemaakt.  Op de Oude Weerlaan wordt ter hoogte van huisnummer 55 de oude verbinding tussen de Vossepolder en de Venniperpolder als allerlaatste afgesloten.

Wanneer wordt dit uitgevoerd?

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen november 2021 en april/mei 2022. Via deze App houden we u op de hoogte van het werk en de voortgang. Houdt hem daarom in de gaten.  Mocht u vragen hebben, maak dan gebruik van het meldingsformulier waarmee u ons direct een vraag kan stellen of neem contact op met onze omgevingsmanager Aranxtha van der Lee.

Wat merkt u hiervan?

Werken zoals deze zijn niet te maken zonder dat u daar wat van merkt. Tijdens het werk aan de nieuwe verbinding bij de Vossevaart, bij de Heemskerklaan en bij de Van Limburg Stirumlaan zijn afsluitingen of omleidingen voor het verkeer nodig. Daar merkt u dus zeer waarschijnlijk wat van. 

Ook is er sprake van hinder door geluid en trillingen voor de bewoners rondom de Vossevaart wanneer de damwanden worden aangebracht voor de pers- en ontvangstkuipen. Dit gebeurt in de week van 29 november tot en met 3 december 2021.

 
Laatste update: 10/28/2021
© Van Gelder