Werklocatie 1


Wat gaat er gebeuren?

Er wordt ter plaatse van de kruising Parklaan/Mariastraat een onderwaterdrempel in de watergang aangebracht om de doorstroming te verbeteren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de groenstrook tussen de rijbaan van de Vossenlaan en de watergang.

Indicatieve planning

Wij voeren de werkzaamheden uit tussen 22 november 2021 en 30 november 2021 en werken dan van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 16:00.

Wat betekenen onze werkzaamheden voor u?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen we het werk niet maken zonder dat u daar iets van merkt. U kunt hinder ervaren door geluid, licht, trillingen en stof. Wij hopen op voorhand op uw begrip.

Bereikbaarheid

Autoverkeer: Tijdens het laden en lossen wordt één kant van de rijbaan van de Vossenlaan kortdurend afgesloten voor het autoverkeer. Dit gaat dan om maximaal 2 uur per afsluiting. U kunt dan omrijden via de Vossenlaan of Mariastraat. Buiten deze afsluitingen is het autoverkeer op de normale manier mogelijk.

Fietsers en Voetgangers: Fietsers en voetgangers behouden altijd doorgang langs het werkvak in twee richtingen.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden worden er tijdelijk 4 parkeerverboden geplaats op de Vosselaan ter hoogte van nummer 44 t/m 50. Daarmee behouden de nood- en hulpdiensten en fietsers doorgang langs het werkvak.

Huisvuil, grofvuil, kleding, plastic en oud papier

U kunt uw (huis)afval aanbieden zoals gebruikelijk.

Laatste update: 11/09/2021
© Van Gelder