Werklocatie 3Wat gaat er gebeuren?

Er wordt een verbinding gemaakt tussen de Vossepolder en de Venniperpolder ter hoogte van de kruising van de Weerlaan en de Vossevaart.  Deze verbinding wordt onder de Vossevaart door aangebracht door middel van een boring. Daarvoor is het nodig om aan beide zijden van de Vossevaart de bestaande sloten voor een deel te dempen zodat daar de boor- en ontvangstkuip kunnen worden gemaakt voor de boormachine. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van zo'n boring.

Wat betekenen onze werkzaamheden voor u?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen het werk niet maken zonder dat u daar iets van merkt.

Om de verbinding tussen de Vossepolder en de Venniperpolder mogelijk te maken brengen wij in de week van 29 november t/m 3 december aan beide zijden van de Vossevaart damwanden aan. Dit kan voor uw woning hinder door geluid en trillingen veroorzaken. Wij hopen op voorhand op uw begrip.

Bereikbaarheid:

Bij locatie 3, 4 en 5 is een beperking op het gebied van bereikbaarheid om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Voor de start van de werkzaamheden wordt door middel van bebording langs de weg duidelijk gemaakt welke nieuwe route u moet volgen.

  • De Weerlaan richting Haarlem wordt tussen de kruispunten Weerlaan-Heemskerklaan en Weerlaan-Tongelaer van maandag tot en met vrijdag tussen 22-11 en 17-12-2021 en tussen 10-01 en 11-03-2022 afgesloten voor doorgaand autoverkeer tussen 07:00 en 16:00.

Het autoverkeer richting Haarlem wordt dan omgeleid via de route Olympiaweg-Van den Endelaan-Weeresteinstraat.

Tussen 16:00 en 07:00 en in het weekend kan het autoverkeer wel in twee richtingen gebruik maken van de Weerlaan. Dit geldt ook voor de periode van 18-12-2021 t/m 09-01-2022.

Fietsers en voetgangers kunnen via de aangewezen routes gebruik blijven maken van de Weerlaan.

 
Laatste update: 11/09/2021
© Van Gelder