Werklocatie 4Wat gaat er gebeuren?

De ondergrondse waterverbinding tussen de sloten aan weerszijden van de Heemskerklaan wordt vervangen door een grotere diameter. Daarvoor moet de weg volledig worden opgebroken.

Indicatieve planning

Het werk wordt naar verwachting uitgevoerd tussen 14 maart en 8 april 2022.

Wat betekenen onze werkzaamheden voor u?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen het werk niet maken zonder dat u daar iets van merkt.

Bereikbaarheid:

Bij locatie 4 is er een beperking op het gebied van bereikbaarheid om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Voor de start van de werkzaamheden wordt door middel van bebording langs de weg duidelijk gemaakt welke nieuwe route u moet volgen.

  • De fiets- en voetgangersdoorsteek Weerlaan-Heemskerklaan is tussen 14-03 en 08-04-2022 volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Weerlaan, Van Limburg Stirumlaan, Heemskerklaan en vice-versa. Ook is het voor voetgangers mogelijk om gebruik te maken van de trap naar de Vossenlaan nabij de Vossevaart.
  • Parkeren:

    De werkzaamheden hebben geen invloed op de parkeervoorzieningen.

    Huisvuil, grofvuil, kleding, plastic en oud papier:

    U kunt uw (huis)afval aanbieden zoals gebruikelijk.

Laatste update: 11/09/2021
© Van Gelder