Werklocatie 5Wat gaat er gebeuren?

De ondergrondse waterverbinding tussen de sloten aan weerszijden van de Van Limburg Stirumlaan wordt vervangen voor een grotere diameter. Daarvoor moet de weg volledig worden opgebroken.

Indicatieve planning

Het werk wordt naar verwachting uitgevoerd tussen 7 februari en 4 maart 2022.

Wat betekenen onze werkzaamheden voor u?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen het werk niet maken zonder dat u daar iets van merkt.

Bereikbaarheid:

Bij locatie 5 is er een beperking op het gebied van bereikbaarheid om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Voor de start van de werkzaamheden wordt door middel van bebording langs de weg duidelijk gemaakt welke nieuwe route u moet volgen.

  • De doorsteek Van Limburg Stirumlaan-Weerlaan wordt afgesloten tussen 07-02 en 11-03-2022 voor het autoverkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid via de route Weerlaan, Meerlaan, Schaepmanlaan en vice-versa. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van het kruispunt door middel van een doorgang langs het werkvak.

Parkeren:

De werkzaamheden hebben geen invloed op de parkeervoorzieningen.

Huisvuil, grofvuil, kleding, plastic en oud papier:

U kunt uw (huis)afval aanbieden zoals gebruikelijk.

Laatste update: 11/09/2021
© Van Gelder