Planning


Planning week 6 (7 febr t/m 11 febr)

Bomenkap langs de Nieuwe Kazernelaan, Zandlaan, tussen rotonde Horalaan en Sportveldweg, Paddenlaantje tot Enkalaan en langs het fietspad Bergansiuslaan.

Planning week 7 (14 febr t/m 18 febr)

Bomenkappen langs Klinkerbergerweg - Bennekomseweg , Emmalaan 

Sloop woning Bovenbuurtweg 39
Laatste update: 02/02/2022
© Van Gelder