Werkzaamheden aanleg Parklaan trajectdeel Noord hervat


Vanaf maandag 17 oktober worden de werkzaamheden voor de aanleg van de Parklaan in het noordelijk deel hervat. Dit is het weggedeelte tussen de reeds aangelegde rotonde nabij de Klinkenbergerweg-Bergansiuslaan en de rotonde met de N224 Verlengde Arnhemseweg.
 
Tot eind van dit jaar bestaan de werkzaamheden uit het aanleggen van riolering, grondwerk en aanbrengen funderingslagen voor de toekomstige weg.
We sluiten daarbij geen wegen, fietspaden of voetpaden af en werken alleen aan die weggedeelten die in het 'vrije veld' liggen. Het verkeer ondervindt dus geen hinder van deze werkzaamheden.
 
Zie ook bijgevoegde afbeeldingen met in rood de bestaande wegen die bereikbaar blijven en in oranje de gebieden waar gewerkt wordt aan de nieuwe wegaanleg.
 
Ook in het nieuwe jaar gaat er volop gewerkt worden aan de Parklaan, houdt daarvoor deze app in de gaten.
Laatste update: 12/10/2022
© Van Gelder