Werkzaamheden Parklaan trajectdeel Zuid van start


Op maandag 17 oktober starten ook op trajectdeel Zuid, het gedeelte tussen de Poortwachter en de Hoekelumse Eng, de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Parklaan. Er gaat grondwerk plaastvinden zodat vrijkomend zand vanuit de werkzaamheden op het noordelijke trajectdeel verwerkt kan worden op het zuidelijk traject.

Op het gedeelte tussen de Edeseweg en de nieuwe onderdoorgang A12 brengen we naast zand ook wegfunderingsmateriaal aan. In dit gebied wordt in de toekomst onder andere de nieuwe fietsonderdoorgang aangelegd.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in het vrije velden en leveren geen verkeershinder op.

De gebieden waar gewerkt wordt zijn oranje gekleurd op de bijgevoegde afbeelding.

Laatste update: 14/10/2022
© Van Gelder