Start werkzaamheden 27 Februari (Fase 1)Op maandag 27 februari gaan wij startten met onze werkzaamheden aan het Gas-, Water,- en Elektranet in opdracht van Stedin en Vitens. Wij zullen  werkzaamheden uitvoeren in de Visbrug, Peperstraat, Markt-Westzijde en de Marktstraat. Deze werkzaamheden nemen ca. 6 weken in beslag.

Door middel van deze link komt u bij de globale planning. 

Hierbij een overzicht van de volgorde van werkzaamheden:

Week 9 t/m Week 10: Zullen wij ons vooral bezighouden met gas en waterwerkzaamheden vanaf de Visbrug door de Peperstraat.

Week 11: In deze week zal de elektra kabel vanaf de Visbrug door de Peperstraat worden gelegd.

Week 12 t/m Week 13: Hervatting van de gas en waterwerkzaamheden door de Markt Westzijde en vervolgens door de Marktstraat.

Week 14: Afronden van de gas-, water- en elektrawerkzaamheden in de Visbrug, Peperstraat, Markt Westzijde, Marktstraat.

Tijdens de werkzaamheden zal er ook omleiding getroffen worden.  In onderstaande afbeelding staat de omleiding aangegeven:

Laatste update: 15/02/2023
© Van Gelder