Planning/faseringOnder het kopje documenten kunt u de informatiebrief vinden van 22 februari. Hierin wordt de planning/fasering toegelicht als volgt:

Werkzaamheden in fasen
De werkzaamheden vinden plaats in 6 fasen. Het werk bestaat uit het vervangen van kabels en
leidingen, waaronder de gasleiding, elektrakabels en het riool. Daarna richten we de
Schipluidenlaan en de rotonde opnieuw in om de verkeersveiligheid te vergroten. Voordat we
starten met deze werkzaamheden worden er twee bomen gekapt. Aan het eind van het project
planten we twee nieuwe grote bomen terug. Dan planten we ook nieuwe planten en andere
bomen.
Planning fase 1 en 2
Op vrijdag 5 maart worden de twee bomen gekapt. Vanaf maandag 15 maart is de rotonde
Delflandlaan – Schipluidenlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers
kunnen het werkvak wel passeren. Vanaf 15 maart vervangt Liander de gasleiding in het voetpad
langs het water.
Planning fase 3 tot en met fase 6
Op onderstaande plattegrond ziet u de werkzaamheden in fase 3 tot en met 6. Op 29 maart start
aannemer Van Gelder met fase 3: de rotonde Delflandlaan. Eerst wordt de rotonde verwijderd.
Daarna vervangt Waternet het riool. Zodra deze werkzaamheden klaar zijn bouwen we de
rotonde weer op. Wanneer Waternet klaar is in fase 3 start Waternet in fase 4 met het vervangen
van het riool. Vervolgens maakt Van Gelder de weg af in fase 4. Hierna is de rotonde weer open
voor verkeer uit de richting noord, zuid en oost.
Laatste update: 25/02/2021
© Van Gelder