Update werkzaamheden 12 mei


Beste omwonenden,

Afgelopen dagen is het riool onder het toekomstige NUTS-trace en de toekomstige rijbaan gelegd. Komende dagen zal het NUTS-trace worden klaar gemaakt, zodat de gasleiding aan de oostzijde van de Molenstraat kan worden aangelegd.  Het aanleggen van kabels en leidingen zal de komende 5 weken gebeuren. 
Laatste update: 12/05/2021
© Van Gelder