Update werkzaamheden 19 mei


Beste omwonenden,

Afgelopen week is het NUTS-trace klaar gemaakt, zodat kabels en leidingen kunnen worden aangelegd. Dit zal de komende weken gebeuren. 

Als er bijzonderheden zijn gedurende de werkzaamheden, zal hier een bericht worden geplaatst. Als dat niet het geval is, volgt de update vanaf nu tweewekelijks.
Laatste update: 19/05/2021
© Van Gelder