Planning uitvoering (Nijkerkerweg) Bloemendal


Nijkerkerweg Barneveld Voor de uitvoering van de Nijkerkerweg gebruiken wij verschillende fases, zodat de bereikbaarheid van de weg zo optimaal mogelijk benut kan worden. Op deze manier kunnen wij veilig onze werkzaamheden uitvoeren én blijft de weg grotendeels open. In onderstaande afbeeldingen is deze fasering zichtbaar.  

In fase 1 zullen wij het fietspad ten westen van de Nijkerkerweg aanbrengen. Het oude fietspad wordt verwijderd en hier komt een nieuw, betonnen fietspad voor in de plaats. De rijbanen blijven in beide richtingen toegankelijk en het fietspad die grenst aan Bloemendal ook. Dit fietspad wordt in beide richtingen gebruikt tijdens de eerste fase.Fase 2 In fase 1 is het nieuwe fietspad ten westen van de Nijkerkerweg aangebracht en daardoor is er ruimte gemaakt om de westelijke rijbaan te maken. Zie hiervoor onderstaande afbeelding. In het geel is het werkvak aangegeven. Het autoverkeer kan over de bestaande rijbaan blijven rijden tijdens deze werkzaamheden en het fietsverkeer kan in beide richtingen gebruik maken van het nieuwe fietspad.Fase 3 In week 23 t/m 27 zijn wij bezig met de oostzijde van de Nijkerkerweg. Tijdens deze periode kan het autoverkeer in beide richtingen gebruik maken van het (nieuwe) westelijke gedeelte van de weg. Het fietsverkeer blijft in beide richtingen gebruik maken van het westelijke fietspad.Fase 4 Na afronding van het oostelijke deel eind week 27 wordt de aansluiting tussen het nieuwe gedeelte en het oude gedeelte gecreëerd. Helaas is het maken van deze aansluiting niet veilig uitvoerbaar zolang de weg opengesteld is voor verkeer. Om deze reden is de Nijkerkerweg vanaf 19:00 op 9 juli tot en met 10 juli 23:59 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en zal u om moeten rijden. 

Om de overlast t.b.v. verkeershinder zoveel mogelijk te beperken zal er tijdens de afsluiting dag en nacht gewerkt worden om de weg zo snel mogelijk weer voor u open te kunnen stellen.

De hulpdiensten kunnen tijdens deze werkzaamheden gebruik maken van het westelijke fietspad en het fietsverkeer gebruikt in beide richtingen het nieuwe, oostelijke fietspad.


Laatste update: 21-05-2021
© Van Gelder