De stand van zaken op 21 januari 2022Afgelopen periode heeft Van Gelder hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de bouwaannemers op tijd van start konden in fase 1 van het bouwplan. Nu gaan we verder met het afronden van de werkzaamheden in fase 2.

Dit houdt onder andere in dat het asfalt op de bouwwegen ten noorden van de Laan van Verzet nog aangebracht gaat worden en dat de laatste hand wordt gelegd aan de waterpartijen in het bouwplan. Ook wordt ook nog het restant van het groen aangeplant in deze periode.Laatste update: 21/01/2022
© Van Gelder