Fase 2 van de Hooigracht in Leiden start op maandag 20 aprilNu dat de werkzaamheden in fase 1 bijna klaar zijn komt ook de start van fase 2 in zicht. Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van wat we gaan doen, hoe we dat doen en hoe de bereikbaarheid is geregeld.

Wat gaat er gebeuren?

De openbare ruimte in de Hooigracht wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht volgens een nieuw ontwerp met meer ruimte voor de fietsers en voetgangers. Ook wordt aan beide zijden van de weg nieuwe riolering aangelegd en voeren de netbeheerders zoals KPN en BT-Telecom werkzaamheden uit aan het verleggen van kabels en leidingen.

Planning en aanpak

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 20 april tot begin oktober

De eerste werkzaamheden in de fase vinden plaats tussen de ir. Driessenstraat en de Nieuwstraat

We voeren het werk tussen de ir. Driessenstraat en de Nieuwstraat in vier stappen uit zodat de woningen en winkels bereikbaar blijven.

  1. Op maandag 20 april starten wij aan de westzijde van de Pelikaanstraat. Dat is de zijde van de even huisnummers. De verharding van het fietspad en de parkeervakken breken we op en vervangen we door een tijdelijke rijbaan van asfalt. Deze werkzaamheden duren naar verwachting twee weken;
  2. Hierna vervolgen wij het werk aan de oostzijde van de Hooigracht, dat is de zijde van de oneven huisnummers. Daar breken we het voetpad, het fietspad, de parkeervakken en de rijbaan op en brengen we de nieuwe riolering aan. Aansluitend brengen wij een tijdelijke rijbaan van asfalt aan. De duur van dit werk bedraagt ongeveer zes weken;
  3. Tijdens de derde stap werken wij weer aan de aan westzijde van de Hooigracht waar we de tijdelijke asfaltbaan verwijderen, de nieuwe riolering aanbrengen en de definitieve inrichting van de openbare ruimte aanbrengen. Deze werkzaamheden duren ongeveer elf weken;
  4. Tijdens de laatste stap verwijderen we de tijdelijke rijbaan aan de oostelijke zijde van de Hooigracht en brengen we de definitieve inrichting van de openbare ruimte aan. Dit werk duurt naar verwachting vijf weken.

Tot slot wordt gewerkt tussen de Nieuwstraat en de Hogewoerd

Het werk tussen de Nieuwstraat en de Hogewoerd voeren we uit tijdens twee weekenden omdat de ruimte hier te beperkt is om het gebied bereikbaar te kunnen houden. In het weekend van vrijdag 11 september; 19:00 tot en met maandag 14 september; 06:00 en van vrijdag 18 september; 19:00 t/m maandag 21 september; 06:00 verwijderen wij de oude situatie, brengen we het nieuwe riool aan en richten we het gebied in volgens het nieuwe ontwerp. Er wordt dan dag en nacht gewerkt.

Bereikbaarheid en parkeren

Voetgangers:

Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en winkels altijd te voet bereikbaar. Binnen het werkvak leggen we daarvoor een tijdelijk voetpad van kunststof loopschotten aan.

Fietsers:

Voor fietsers blijft het mogelijk om in twee richtingen gebruik te maken van de Hooigracht.

Autoverkeer:

Het autoverkeer van noord (ir. Driessenstraat) naar zuid (Levendaal) blijft mogelijk. Het verkeer van zuid naar noord leiden wij om via de route Levendaal – Zijlsingel – Herensingel – Oude Herengracht – Langegracht. Omleidingsroute zijn aangegeven met gele borden.

Maatregelen tegen sluipverkeer:

De kruising van de Nieuwe Rijn en de Hooigracht is tijdens het werk afgesloten om sluipverkeer in de achterliggende wijken te voorkomen.  Ook wordt de rijrichting van het éénrichtingsverkeer op de Middelweg omgedraaid. Verkeer kan dan niet meer vanaf de Nieuwstraat naar de Kaasmarkt rijden maar nog wel vanaf de Kaasmarkt naar de Nieuwstraat.

Laden en lossen:

Laden en lossen blijft mogelijk. Wij nemen een laad- en losplaats voor de leveranciers en klanten van de winkels in het werkvak op. Ook op de Middelstegracht richten we nabij de Groenesteeg een laad- en losplaats in voor de kleine leveringen aan de winkeliers.

Parkeren:

Wij creëren een fietsenstalling in het werkvak. Parkeren met de auto is niet mogelijk op de Hooigracht tijdens het werk. U kunt gebruik maken van parkeerplaatsen elders in de wijk of van één van de parkeergarages in de directe omgeving.

Tijdens de weekendafsluitingen

Tijdens de weekendafsluitingen is geen verkeer mogelijk tussen de Hogewoerd en de ir. Driessenstraat. Doorgaand auto- en fietsverkeer en voetgangers leiden we dan om met behulp van bebording. Woningen en winkels zijn bereikbaar te voet.

Onderaan dit bericht vindt u een grafische weergave van de werkvakken en de bereikbaarheid tijdens de diverse stappen van het werk.

Huisvuil, grofvuil, kleding, plastic en oud papier

Zolang het mogelijk is om de ondergrondse containers te legen kunt u  uw (huis)afval zoals gebruikelijk aanbieden bij de ondergrondse containers.  

Als het legen van de ondergrondse containers niet mogelijk is door onze werkzaamheden dan verzorgen wij een tijdelijk alternatief in de buurt en geven dat aan met borden.

Voor het ophalen van grofvuil kunt u op de gebruikelijke wijze contact opnemen met de gemeente Leiden over het moment en de plaats van aanbieden.

Graag uw medewerking tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
We vragen uw medewerking om tijdens de werkzaamheden uw fiets alleen te parkeren in de fietsenstalling die we speciaal daarvoor inrichten op de Hooigracht en niet op of langs de looppaden. De beschikbare ruimte op de Hooigracht is tijdens de uitvoering beperkt en wanneer daar geparkeerde fietsen in de weg staan kan dit tot gevaarlijke situaties leiden voor de nood- en hulpdiensten en/of minder-validen. We maken de locatie van de fietsenstalling duidelijk zichtbaar met behulp van borden.


Stappen en bereikbaarheid tijdens fase 2 Stappen en bereikbaarheid tijdens fase 2Laatste update: 06-04-2020
© Van Gelder