Plaatsen barriers N504Dinsdag 28 april begint Van Gelder met de werkzaamheden aan de N504. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is het nodig om tijdelijke barriers te plaatsen.

Komende nacht, van vrijdag op zaterdag, tussen 1:00 en 2:00 uur zal Traffic Service Nederland deze barriers plaatsen. 

Tijdens het plaatsen van de barriers zal het doorgaande verkeer 3 keer 10 minuten stilgezet worden. Nood- en hulpdiensten kunnen in geval van nood altijd door.
Laatste update: 24-04-2020
© Van Gelder