Start werkzaamheden Gevers DeynootwegHierbij de bewonersbrief die u voor de kerst heeft ontvangen. Deze vindt u >HIER< 

De globale planning voor de werkzaamheden aan de Gevers Deynootweg is als volgt:

 • Week 1 en 2 (5-01 t/m 15-01): 
  Aanbrengen rijplatenbaan, opbreken verhardingen en verwijderen asfalt.
 • Week 3 t/m 7 (18-01 t/m 19-02):
  Uitvoeren rioleringswerkzaamheden inclusief grondwerk.
 • Week 8 t/m 12 (18-02 t/m 26-03):
  Aanbrengen verhardingen (o.a. straatwerk) en plaatsen bebordingen.
 • Week 13 (29 t/m 31-3):
  Plaatsen straatmeubilair.

Heeft u vragen n.a.v. de werkzaamheden aan het riool? Schroom niet om contact op te nemen via deze app/contactpersoon in de brief. 

 
Laatste update: 04-01-2021
© Van Gelder