Start werkzaamheden KornetstraatMaandag 25 januari zijn we na, een goeie voorbereiden gestart met de werkzaamheden in de Kornetstraat. (fase 01 Oost)  

Zoals gepland is het asfalt van de weg (centrum-uit) eruitgehaald en zijn we begonnen op het kruisingsvlak Muziekplei/Kornetstraat  met het aanbrengen van een riool put t.b.v. het HWA. Deze put is aangebracht op 4,5 meter diep. 

Op deze put sluiten we het HWA (hemelwaterafvoer) ook wel regenwaterriool genoemd, aan en werken richtig Land van Ravensteinstraat. De werkzaamheden aan het HWA nemen zo'n 4 weken in beslag.  De opbreek werkzaamheden zijn voor nu gestopt t.h.v. de Shell i.v.m de werkzaamheden aan het gas, water en electra die in opdracht van de gemeente Uden aan de gang zijn.

 

HUISVUIL

Ondanks de werkzaamheden veranderd er niets in het programma van het ophalen van de afvalcontainers (restafval, gfte en papiercontainers), U kunt uw afvalbak op de gebruikelijke plek aanbieden. 

Laatste update: 28-01-2021
© Van Gelder