Bericht omtrent afsluiting 1 richting Koningin Emmalaan


Verschillende omwonenden hebben gemeld dat doorgaand verkeer toch in westelijke richting de Koningin Emmalaan oprijdt.  Dit probleem hebben wij (Van Gelder en Gemeente Vijfheerenlanden) ook zelf geconstateerd.  Wij zijn dus op de hoogte van het probleem. Wij begrijpen dat het vervelend is dat dit sinds het begin van de afzetting gebeurt. Om veiligheidsredenen is er echter besloten de Koningin Emmalaan in westelijke richting open te houden voor hulpdiensten. Hierdoor kan de weg niet volledig worden afgesloten.

Om problemen te voorkomen is er veelvuldig met borden aangegeven (zie afbeelding) dat de Koningin Emmalaan afgesloten is. Daarnaast hangt er een bord onder het verkeerslicht, dat het licht alleen op groen gaat voor hulpdiensten en busdiensten. Naast dat het is aangegeven met bebording is de afsluiting doorgevoerd in de vier meest bekende navigatiesystemen (Google maps, Apple maps, TomTom en Waze). Ook is het veelvuldig in de media onder de aandacht gebracht (Facebook, Instagram en het Kontakt). Er is alles aan gedaan om de problemen te voorkomen, maar dat mensen de verkeersborden veelvuldig negeren en zich niet houden aan de verkeersregels ligt buiten onze macht. Wij houden de situatie in de gaten. Indien nodig worden er aanvullende maatregelen genomen.

Laatste update: 29-03-2021
© Van Gelder