Bewonersbrief Sportlaan fase 2A (Park van Rhoon)


Aan de bewoners/bedrijven van de Sportlaan en omgeving,

 

Waarom ontvangt u deze brief?

Van den Heuvel Infra B.V. werkt in opdracht van de gemeente Albrandswaard aan de herinrichting van het park in de Jan Cornelis Polder in Rhoon. Vanaf woensdag 7 april 2021 werken we aan de Sportlaan tussen de Zwaluwenlaan en de Gaarde. De werkzaamheden in uw straat duren naar verwachting tot 17 mei 2021, het gehele project (Park Rhoon) zal medio juli zijn afgerond. We voeren de volgende werkzaamheden uit:

  • Bestaande vuilwaterriool wordt vervangen;
  • Er wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd;
  • We vervangen de bestrating.

Wat betekent dit voor u?

  • U kunt altijd gebruik blijven maken van douche, keuken en toilet.
  • Julianaschool Dependance, de gymzaal en Vereniging zwembad Rhoon zijn bereikbaar vanaf de Gaarde middels een loopschottenbaan langs het werk­vak achter de bestaande bomenrij. Hierbij brengen we een bouwhek aan om het tijdelijke looppad te schei­den van het werkvak zodat bezoekers/schoolgaande kinderen veilig langs kunnen lopen.
  • Julianaschool Dependance is ook vanaf de Zwaluwenlaan (t.o. huisnummer 58) via een tijdelijk voetpad bereikbaar.
  • Openbare gebouwen zijn voor nood- en hulpdien­sten bereikbaar middels rijplaten op de Sportlaan (zie onderstaande routekaart).
  • Vuilophaaldienst rijdt tot aan de Zwaluwenlaan, aanbieding huisvuil wordt in overleg afgestemd.
  • Wilt u vóór 7 april fietsen en scooters weghalen uit uw straat? Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat bij het verplaatsen van fietsen of scooters na 7 april.
  • De werkzaamheden kunnen geluids-, stank- en/of stofoverlast en trillingen veroorzaken, dit proberen we tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeer, parkeren en veiligheid

Tijdens onze rioleringswerkzaamheden is de Sportlaan afgesloten en u kunt niet parkeren in de Sportlaan. Dit wordt met borden aangegeven. Let goed op deze borden, want uw auto kan worden weggesleept als deze in de weg staat.

 

Coronavirus (COVID-19)

U vraagt zich misschien af of de werkzaamheden in uw wijk door de coronacrisis worden geraakt. Vooralsnog gaan de werkzaamheden in uw wijk door volgens de planning die u eerder heeft gekregen. We houden de berichtgeving nauwlettend in de gaten en vermijden het onderlinge contact op de werkvloer en in de keet. Wij houden ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM en vragen u 1,5 m afstand te houden tot onze collega’s. Mogelijke ontwikkelingen in de toekomst kunnen invloed hebben op de planning. Uiteraard wordt u hiervan in dat geval op de hoogte gesteld.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bij vragen of opmerkingen kunt u mij telefonisch bereiken via 06 146 806 72 of stuur een mail naar dsusani@vangelder.com.

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast voor u met zich meebrengen. Uw begrip en medewerking helpen ons om de uitvoering snel en soepel te laten verlopen. Alvast onze dank daarvoor.

 

Met vriendelijke groet,

 

David Susani

Omgevingsmanager

VAN DEN HEUVEL INFRA B.V.

Laatste update: 29-03-2021
© Van Gelder