Kornetstraat: De stand van zaken 
Wat is er de afgelopen10 weken gebeurd in de Kornetstraat Fase 1 Oostzijde?
600 meter rioolbuis gerealiseerd; 
1 kilometer opsluitband/ trottoirband geplaatst;
5000 m2 zand en grond verwerkt. 
 
Wat staat er te gebeuren
Vanwege de opgelopen vertraging in de weken dat er sneeuw was en het erg koud was, willen we graag de 2e fase meteen achter fase 1 gaan uitvoeren. We gaan het werkvak langer maken, dan dat we eerder bedacht hadden. Binnenkort wordt u hier over geïnformeerd middels een bewonersbrief.
 
Verhuizing, bezorging en afstemming
Heeft u binnenkort een verhuizing, of krijgt een leverancier die bijvoorbeeld een bank moet bezorgen, neem dan contact op met Gert-Jan Roth via de contactgegevens in de app. 


Laatste update: 30-03-2021
© Van Gelder