Sint Jansstraat fase A2De werkzaamheden in de Sint Jansstraat gaan gestaagd door. Medio volgende week zijn de werkzaamheden voor het aanbrengen van het riool afgerond, zodat we de Lange Burchwal op kunnen en aan fase A3 kunnen beginnen. 

 

Wat gaat er gebeuren 

Het asfalt zullen wij opbreken, waarna het werkgebied wordt ontgraven voor het aanbrengen van het nieuwe rioolstelsel. Daarna wordt dit gedeelte voorzien van een nieuw trottoir en straatwerk. 

 

Hinder

Voor de Lange Burchwal is er sprake van een halve wegafzetting, waardoor het verkeer langs het werkgebied kan rijden. Zoals u op onderstaande tekening kunt zien, wordt het verkeer om en om geregeld door een verkeersregelinstallatie. Woningen blijven altijd bereikbaar via loopschotten. Onze werktijden zijn vanaf 07:00 uur tot circa 17:00 uur.

 

Aanbiedplaats mini-containers 

U mag uw (groene/grijze) mini container buiten het werkvak aanbieden. De locaties hiervan zijn opgenomen in onderstaande tekening.

Meer informatie vindt u > HIER < in de bewonersbrief

 
Laatste update: 15-04-2021
© Van Gelder