Update Datacenter Almere !-Werkzaamheden in de Bloesemlaan zijn gereed. Alleen het laatste gedeelte bij het Onderstation aan de Bloesemlaan moet nog aangelegd worden.
Alle benodigde gestuurde boringen zijn gerealiseerd.
 
-Aanleg van de kabel in de Schollevaarweg is afgerond, het maaiveld wordt nog afgewerkt en ingezaaid als de weersomstandigheden dit toelaten.
 
-Momenteel worden de laatste twee kabelsecties aangelegd in de Tureluurweg. Zodra het weer beter wordt, wordt de berm netjes afgewerkt en ingezaaid.
 
-Werkzaamheden op het terrein Stichtsekant zullen volgende week gaan starten. Hierbij werken we ook langs de Nederstichtselaan.Laatste update: 26/05/2021
© Van Gelder