De Akkers: Algemene Planning van de werkzaamhedenPLANNING

update: 15 november 2022 N.a.v. de informatie in de laatste brief van de gemeente Schiedam over het hervatten van de werkzaamheden is de planning t/m fase 10 en een deel van fase 11 bijgewerkt (Ijs en weder dienende). Mogelijke vertraging zou kunnen zijn:  weersomstandigheden of de vervuiling in de ondergrond. 

update: 8 juli 2022 N.a.v. de informatie in de laatste magazine  die halvewege juli 2022 bij u wordt bezorgd, hierbij de informatie over de fasering en planning. Hou deze pagina in de gaten. Deze wordt in juli/augustus geupdate met een actuele planning.  

update: 18 maart 2022 Inmiddels is Van Gelder op planning en zijn weer afgeschaald met de rioolploegen . In de bijlage vindt u de  up to date planning.

update: 19 januari 2022 Van Gelder heeft een vrij voorspelbare planning (in de bijlage). In oktober/november is er wat vertraging opgelopen, maar door middel van het opschakelen van extra ploegen, gaan we er vanuit dat we eind februari 2022 weer op planning lopen.  

Door werkzaamheden van derden, starten we iets later dan gepland (wij denken begin maart) met het straatwerk. We starten in de hoek van de Vlasakker.  Dit doen we om én niet over ons werk te rijden én de bereikbaarheid voor u en de nood -en hulpdiensten te waarborgen. Hierover wordt u nog geïnformeerd. Direct aanwonenden, worden middels een bewonersbrief op de hoogte gesteld. 

 

Heeft u vragen met betrekking tot de planning voor Van Gelder, meldt u dit via deze app of deakkers@vangelder.com 

Als wij in uw fase aan het werk zijn wat wordt er dan van u verwacht?

  • Wilt u ruim van te voren 1,50 meter van u uw tuin leeghalen van tegels en groen, zodat wij veilig uw huisaansluiting kunnen aansluiten? Wij stellen pallets beschikbaar, zodat u uw tegels netjes en veilig kunt opstapelen. Wij zetten de pallets tijdelijk buiten het werkvlak;
  • Heeft u een hek of andere zaken op de erfgrens, dit graag verwijderen zodat er veilig gewerkt kan worden;
  • Ook het verhangend groen dient u te verwijderen;
  • Erfgrens overhangend groen, dient u te verwijderen.

Als wij met straatwerk (trottoirbanden aanbrengen) in uw straat zijn, brengen wij zand aan de andere zijde van de band aan voor stabiliteit. 

NB:

U besluit om uw eigen terrein niet op te hogen? U moet minimaal 1,50 meter ruimte voor ons vrijmaken.

U besluit uw eigen terrein wel op te hogen? Wanneer u besluit om uw eigen terrein mee op te hogen kunt u contact opnemen met Oaks, uw eigen hovenier of de hoveniers onder dit bericht. 

In de bijlage vindt u de planning en fasering van de werkzaamheden in wijk De Akkers Schiedam.

Oaks advies
0174 – 89 27 14
info@oaks.nl
http://www.oaks.nl 

Lorsheijd Groen 
0174 - 24 61 69
info@lorsheijd-groen.nl 
http://www.lorsheijd-groen.nl 

Oosterman is de hovenier die voor Woonplus aan het werk is in de wijk. 

 


planning-fasering-prognose-totaal.V4.2 planning-fasering-prognose-totaal.V4.2Laatste update: 15/11/2022
© Van Gelder