Plaatsing hemelwaterriool


Op dit moment  wordt er volop gewerkt aan de plaatsing van het hemelwaterriool. De functie van de buizen die in de grond worden geplaatst is het afvoeren van regenwater.  Op de volgende afbeelding is te zien hoe groot een buis van het riool is in vergelijking met een persoon.  Voor de plaatsing van het hemelwaterriool is het van belang dat de sleuf wordt drooggemaakt. Hiermee wordt bedoelt dat het grondwater wordt weggehaald. Dit wordt gedaan aan de hand van bemaling. Op de afbeelding is te zien hoe de bemaling eruit ziet. 

Laatste update: 16-09-2021
© Van Gelder