De Akkers: Start riolering fase 1In Nederland ligt circa 126.000 kilometer riolering. Vrijwel 100% van de woningen en bedrijven zijn hierop aangesloten. 

Water dat wegloopt door de gootsteen, toilet en douche komt in het riool terecht, en vervolgens via het riool bij de zuivering van het waterschap. Ook regenwater loopt via de regenpijp het riool in, in een gemend riool samen (oude situatie) met afvalwater en in een gescheiden riool (nieuwe situatie) via een aparte buis. 4 Oktober 2021 zijn de rioleringswerkzaamheden gestart in de wijk.  

De slangen die u uit de grond ziet steken zijn van de bronbemaling. Dit doen we om de medewerkers met droge voeten te laten werken. Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen.

 

Laatste update: 05/10/2021
© Van Gelder