De Akkers: Wat wordt er van u verwacht?In de bijlage van dit bericht wordt nogmaals uitgelegd wat er van u wordt verwacht. 

De gemeente hoogt de openbare ruimte op. Om te voorkomen dat er na het ophogen van de openbare ruimte wateroverlast ontstaat in uw tuin adviseren wij u om uw tuin op te (laten) hogen. Ook de riolering wordt opgehoogd. In de openbare ruimte gebeurt dit tot aan de erfgrens. Om ervoor te zorgen dat de afvoer van uw huisaansluiting ook goed blijft functioneren, adviseren wij u om de riolering op eigen terrein ook op te (laten) hogen.

Riolering

Ook de riolering wordt opgehoogd. In de openbare ruimte gebeurt dit tot aan de erfgrens. Om ervoor te zorgen dat de afvoer van uw huisaansluiting ook goed blijft functioneren, adviseren wij u om de riolering op eigen terrein ook op te (laten) hogen. 

Achterpaden/brandgangen

De achterpaden bij woningen zijn gedeeld eigendom van de woningeigenaren. In de koopakte van de woning staan meestal afspraken over deze achterpaden, zoals het gebruik van de paden (recht van overpad) en een gezamenlijke plicht voor onderhoud. U zult dus met elkaar moeten kijken hoe het in de koopaktes is opgenomen en wat u vervolgens met de achterpaden kunt doen. Sluit u perceel aan op een pad van Woonplus, wordt deze door Woonplus opgehoogd. Dit wordt uitgevoerd door Fa oosterman namens Woonplus. 

 


werkzaamheden-prive-terrein-algemeen_IV def werkzaamheden-prive-terrein-algemeen_IV defLaatste update: 08/10/2021
© Van Gelder