De Akkers: Teruggave openbare ruimteUPDATE: n.a.v ziekte en het tot beschikking hebben van stratenmakers, wordt er morgen weer verder gewerkt aan het inrichten van de tijdelijke parkeerplaats @Speltakker. Van het weekend kunt u hier parkeren. 

Aannemingsbedrijf Van gelder is een werkvak opgeschoven in de wijk. Dit betekent dat er weer openbare ruimte wordt teruggeven, zodat u dichter bij huis kan parkeren. 

Tijdelijke parkeervoorzieningen Speltakker N.a.v de parkeerdruk in de wijk worden er vanmiddag en zaterdag 6 november werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding voor het inrichten van tijdelijke parkeerplekken. De direct aanwonenden zijn hierover geïnformeerd. 

  
Laatste update: 05/11/2021
© Van Gelder