De Akkers | Samenwerken voor een goed resultaat!Zoek elkaar op, sta open voor de ander en deel ervaringen.  

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal het  even wennen zijn. Op een andere plek parkeren, alleen lopend naar uw woning kunnen komen, de container op een andere locatie neerzetten. Gelukkig is de hinder tijdelijk en het eind resultaat levert u een mooie wijk op, met veel groen en een heerlijke leefomgeving. We zien dat er veel bewoners in actie komen. Met name voor de achterpaden zoekt men de samenwerking met elkaar op.


Van wie is het achterpad?
Veel bewoners denken dat de gemeente altijd eigenaar is van het achterpad bij woningen. Dit is vaak niet zo. De bewoners die het achterpad delen zijn meestal samen verantwoordelijk voor het onderhoud en het netjes houden hiervan. Is de bewoner een huurder dan is de verhuurder de eigenaar. Maar, de bewoner zelf is verantwoordelijk voor het onderhoud van het eigen deel van het achterpad. Is de bewoner een koper, dan is de koper meestal eigenaar van het eigen deel van het achterpad. U bent dus samen met uw buren verantwoordelijk voor het gehele achterpad. Het onderhoud van tuin en achterpad voor een huurder is opgenomen in de huurovereenkomst. Bij eigendom is dit opgenomen in het koopcontract.

Overigens worden de paden en brandgangen aangrenzend aan die van Woonplus, in opdracht van Woonplus uitgevoerd door Oosterman Hoveniers. 

Belangrijk om te weten
Een achterpad deelt u met uw buren. Voor de veiligheid van u en uw buren is het belangrijk om het achterpad zo vrij mogelijk te houden. Achterpaden dienen immers als vluchtweg bij calamiteiten. Daarnaast zorgt een net en toegankelijk achterpad voor een veilig(er) gevoel.

 

 
Laatste update: 09/11/2021
© Van Gelder