Werkzaamheden locatie 1 klaar!


Vandaag zijn de werkzaamheden aan locatie 1 afgrond. Op deze locatie is een nieuwe onderwaterdrempel gerealiseerd. De werkzaamheden zijn snel verlopen en daarom aan het einde van de ochtend al afgerond.  Momenteel ligt er nog klei op de locatie. Deze klei wordt maandag 29 november verwijdert. 

Onderstaand enkele foto's van de werkzaamheden. Laatste update: 23/11/2021
© Van Gelder