De Akkers: Voortgang fase 1 + 2De werkzaamheden gaan, ondanks het slechte weer, gestaagd door. De heren hebben de vaart erin en zijn we inmiddels (volgens planning) een week in fase 2 aan de slag en is het grootse gedeelte van fase 1 voorzien van een nieuw rioolstelsel. Alle meegomen huisaansluitingen zijn aangeboden en gekoppeld aan het rioleringssysteem van het perceel. We zijn blij met de samenwerking met de bewoners, zodat we niet stagneren. U als bewoner levert  voor ons een belangrijke rol in het realiseren van dit prachtige project! 

Vooruitzien

Vooruitlopend op de komende feestdagen zorgen we dat onze voorraad langszaam opgeraakt. Onze doelstelling is dat we het werkterrein zo veilig mogelijk achterlaten, met zo min mogelijk piepschuin en bouwhekken. Wel zorgen we dat er zoveel mogelijk parkeerplekken vrij zijn en dat de woningen bereikbaar zijn middels o.a. loopschotten. 

Bomen rooijen

Overigens is 17 december de laatste werkdag  dat we met de productie aan de slag zijn. We gebruiken 20, 21 + 22 december 2021 deze dagen o.a. voor rioolinspecties, het rooien van de bomen (fases 5 t/m 8 en 11) Met het rooien van de bomen is @Boekweitakker een start gemaakt.

Het verwijderen van de stobben vanaf de entree De Akkers gebeurd in de week van 8 december 2021. 

Vragen

Heeft u vragen  n.a.v. de werkzaamheden, schroom niet om contact op te nemen middels het contact formulier via deze App. 
  
Laatste update: 08/12/2021
© Van Gelder