Druk bezig met voorbereidingen


Op het moment zijn wij nog druk bezig met de engineering van het project  "Herinrichting IJdoornlaan - Oosterlengte - Statenjachtstraat". Regelmatig overleg met de nutsbedrijven die ook onderhoud gaan uitvoeren aan hun kabels. Zodra er helderheid is over de planning zal dit spoedig met de omgeving en geinteresseerde gecommuniceerd worden. Tussentijds kunt  u altijd contact opnemen met de omgevingsmanager.

Laatste update: 30/11/2021
© Van Gelder