De Akkers: Effectief samenwerkenZoek elkaar op, sta open voor de ander en deel ervaringen.  

We zien dat er veel bewoners in actie komen. Met name voor de achterpaden zoekt men de samenwerking met elkaar op. Dat is niet alleen leuk om te zien, maar je proeft het enthousiasme van de buren! Complimenten!

Als voorbeeld:  de buren van Vlasakker 4 t/m 18 en Akkerpad 43 t/m 57 en De akkers 24 en 26 Schiedam. Zijn zijn verstandig geweest in september 2021 al bij elkaar te komen voor het organiseren van het achterpad en hebben een hovenier/aannemer ingeschakeld. Ja, ieder die zijn tuin aan het achterpad grenst is medeverantwoordelijk. Wij zien graag dat de buren de samenwerking met van Gelder opzoekt. Hoeveel zand? Wanneer kan het geleverd worden? Dit soort zaken zijn belangrijk voor het plannen.

Goed bezig!  

 
Van wie is het achterpad?
Veel bewoners denken dat de gemeente altijd eigenaar is van het achterpad bij woningen. Dit is vaak niet zo. De bewoners die het achterpad delen zijn meestal samen verantwoordelijk voor het onderhoud en het netjes houden hiervan. Is de bewoner een huurder dan is de verhuurder de eigenaar. Maar, de bewoner zelf is verantwoordelijk voor het onderhoud van het eigen deel van het achterpad. Is de bewoner een koper, dan is de koper meestal eigenaar van het eigen deel van het achterpad. U bent dus samen met uw buren verantwoordelijk voor het gehele achterpad. Het onderhoud van tuin en achterpad voor een huurder is opgenomen in de huurovereenkomst. Bij eigendom is dit opgenomen in het koopcontract.

Overigens worden de paden en brandgangen aangrenzend aan die van Woonplus, in opdracht van Woonplus uitgevoerd door Oosterman Hoveniers. 

Belangrijk om te weten
Een achterpad deelt u met uw buren. Voor de veiligheid van u en uw buren is het belangrijk om het achterpad zo vrij mogelijk te houden. Achterpaden dienen immers als vluchtweg bij calamiteiten. Daarnaast zorgt een net en toegankelijk achterpad voor een veilig(er) gevoel.

 
Laatste update: 26/01/2022
© Van Gelder