De Akkers: Bodem onderzoek diverse plekken in de wijkBodem onderzoek De Akkers

Op diverse locatie in de wijk worden er een aantal proefboringen uitvoeren.

De straten of trottoirs worden niet afgesloten  en zijn gewoon bereikbaar. De ±180 boringen vinden plaatst in fase 11 + 12 in de week van 31 januari tot 4 februari 2022. 

De boringen worden uitgevoerd door Detamilieu Projecten

 

 

 
Laatste update: 24/01/2022
© Van Gelder