Proefopstelling bronbemaling


Op dit moment draait een proefopstelling voor de bronbemaling in de Kolthofsingel. We hebben deze proefopstelling geplaatst om te kijken hoe de aanwezige zinkverontreiniging beïnvloed wordt door de bemaling. Na de uitkomsten van deze proefopstelling, wordt er ook meer bekend over de startdatum van de volgende fase. 

Laatste update: 26/01/2022
© Van Gelder